Stavební bytové družstvo Družba Pardubice vzniklo dne 7. 10. 1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou MěNV Pardubice dne 16. 10. 1959. Zajišťovalo především správu a provoz, ale také družstevní výstavbu bytových jednotek, a to zejména svépomocnou formou svých členů – budoucích nájemníků, později také formou dodavatelskou. V letech 1973 až 1981 došlo k výraznému, později již dominantnímu postavení SBD Družba Pardubice v rámci okresu, neboť byla postupně včleněna další menší družstva:

 • SBD Prefa Pardubice
 • SBD Dopravních staveb Pardubice
 • SBD Stavebního podniku města Pardubic
 • SBD pracovníků TESLA Pardubice
 • SBD zaměstnanců n.p. Průmstav Pardubice
 • SBD MÍR Synthesia Semtín
 • SBD občanů Pardubice
 • SBD Holice v Čechách
 • Družstvo pro výstavbu a správu garáží Pardubice
 • OSBD Pardubice které ještě předtím převzalo SBD občanů Přelouč
 • SBD občanů Sezemice
 • SBD občanů Horní Jelení
 • a další menší družstva v okrese

Na konci osmdesátých let zaměstnávalo integrované družstvo přes 200 zaměstnanců a vedle správy a údržby vlastního nebytového a bytového fondu se i nadále zabývalo velmi intenzivně výstavbou bytových jednotek, kde však přecházelo spíše na dodavatelskou formu výstavby. V rámci povolené jiné hospodářské činnosti provozovalo družstvo externí nákladní dopravu, prodej řeziva, výrobu a prodej lešeňových podlážek. Po roce 1990, především velkým nárůstem cen ve stavebnictví, později zastavením státní podpory a následujícím zrušením poskytování státních dotací družstvo postupně dokončilo rozestavěné stavby, utlumilo výstavbu dalších bytů a nyní se soustřeďuje především na správu, údržbu a provoz vlastního bytového a nebytového fondu.
Naprosto zásadní změnu do života družstva přinesl zák. 72/94 sb. o vlastnictví bytů , kterým je dosud majetek družstva předáván do vlastnictví, resp. spoluvlastnictví dosavadním členům družstva. To se dotýká veškeré činnosti všech odborností družstva a nastolilo zcela jinou filozofii v majetkoprávních vztazích do té doby družstevních bytů. S ohledem na probíhající převody bytů do osobního vlastnictví členů zajišťuje družstvo pro takto vzniklá společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.
V tomto smyslu také postupně přeskupuje své organizační útvary a velmi pozvolna přechází na pozici správce bytového majetku a nikoliv vlastníka. Tento přerod proběhne odhadem v horizontu maximálně deseti let.