51

Vznik a vývoj SBD Družba Pardubice

Stavební bytové družstvo Družba Pardubice vzniklo dne 7. 10. 1959 a jeho ustavení bylo schváleno radou MěNV Pardubice dne 16. 10. 1959. Zajišťovalo především správu a provoz, ale také družstevní výstavbu bytových jednotek, a to zejména svépomocnou formou svých členů – budoucích nájemníků, později také formou dodavatelskou. V letech 1973 až 1981 došlo k výraznému, později již dominantnímu postavení SBD Družba Pardubice v rámci okresu, neboť byla postupně včleněna další menší družstva:

 • SBD Prefa Pardubice
 • SBD Dopravních staveb Pardubice
 • SBD Stavebního podniku města Pardubic
 • SBD pracovníků TESLA Pardubice
 • SBD zaměstnanců n.p. Průmstav Pardubice
 • SBD MÍR Synthesia Semtín
 • SBD občanů Pardubice
 • SBD Holice v Čechách
 • Družstvo pro výstavbu a správu garáží Pardubice
 • OSBD Pardubice které ještě předtím převzalo SBD občanů Přelouč
 • SBD občanů Sezemice
 • SBD občanů Horní Jelení
 • a další menší družstva v okrese

Na konci osmdesátých let zaměstnávalo integrované družstvo přes 200 zaměstnanců a vedle správy a údržby vlastního nebytového a bytového fondu se i nadále zabývalo velmi intenzivně výstavbou bytových jednotek, kde však přecházelo spíše na dodavatelskou formu výstavby. V rámci povolené jiné hospodářské činnosti provozovalo družstvo externí nákladní dopravu, prodej řeziva, výrobu a prodej lešeňových podlážek. Po roce 1990, především velkým nárůstem cen ve stavebnictví, později zastavením státní podpory a následujícím zrušením poskytování státních dotací družstvo postupně dokončilo rozestavěné stavby, utlumilo výstavbu dalších bytů a nyní se soustřeďuje především na správu, údržbu a provoz vlastního bytového a nebytového fondu.
Naprosto zásadní změnu do života družstva přinesl zák. 72/94 sb. o vlastnictví bytů , kterým je dosud majetek družstva předáván do vlastnictví, resp. spoluvlastnictví dosavadním členům družstva. To se dotýká veškeré činnosti všech odborností družstva a nastolilo zcela jinou filozofii v majetkoprávních vztazích do té doby družstevních bytů. S ohledem na probíhající převody bytů do osobního vlastnictví členů zajišťuje družstvo pro takto vzniklá společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou jejich účetnictví, správu, údržbu a provoz.
V tomto smyslu také postupně přeskupuje své organizační útvary a velmi pozvolna přechází na pozici správce bytového majetku a nikoliv vlastníka. Tento přerod proběhne odhadem v horizontu maximálně deseti let.

DSC_2859.jpg

Prominutí dluhu 16 milionů

Hrdinou příběhu o téměř šestnáctimilionovém daňovém pardonu je nepříliš známý socialistický poslanec Miroslav Váňa. A také ostřílený zákonodárce a v té době ministr financí Bohuslav Sobotka. Společně se jim v roce 2004 podařilo zbavit problémů Stavební a bytové družstvo Družba. Za chyby ve vyúčtování státní dotace nařídil v roce 2001 finanční úřad družstvu vrátit dotaci (8,4 milionu) a navrch ještě zaplatit stejně tučnou pokutu.

Družstvo s žádostí o ministerskou dotaci uspělo v roce 1999. Problém nastal při jejím vyúčtování. "Třeba lešení bylo postaveno jen jednou, přitom částka na ně figurovala ve dvou žádostech o peníze," popsal zádrhel, na který přišli berní úředníci, ekonomický náměstek družstva František Jirásek. Ačkoli se šéf družstva Váňa a jeho spolupracovníci snažili zbavit břemene žádostmi o prominutí dluhu už v roce 2001, u finančního úřadu neuspěli. Osud sedmnáctimilionového trestu se začal měnit až v době, kdy se Váňa stal v roce 2002 poslancem. A jaký byl výsledek dvouleté korespondence mezi ministerstvem a družstevníky? Rozhodnutím odpuštěno 15,7 milionů, podepsán Bohuslav Sobotka. O podobných milostech se však běžným smrtelníkům může jen zdát.

"Skutečně si nepamatuji tento konkrétní případ. Vycházel jsem vždycky z návrhů příslušné ministerské komise," tvrdí dnes Sobotka. A zároveň zpochybňuje, že by firmě, kterou vede jeho stranický kolega, kdokoli nadržoval. "Musím tvrdit, a jistě to chápete, že žádná známost s ministrem financí v odpuštění penále nehrála roli," přidává se Váňa.
Jenže to není poprvé, kdy vyšlo najevo, že Sobotka odpouštěl lidem spřízněným se socialisty. Loni na podzim přinesl TÝDEN informaci o daňovém pardonu za 26 milionů pro hoteliéra Vlastimila Dvořáka, který ve svém hotelu Esplanade v Mariánských Lázních vystrojil koncem minulého roku svatbu svému známému Jiřímu Paroubkovi. Bývalý ministr Sobotka podepsal daňovou milost doslova během vyklízení kanceláře v srpnu 2006. Podivné okolnosti podpisu teď šetří policie.

Ostatně k Pardubicím má Sobotka niterný vztah. V roce 2005 zachránil tamní magistrátní pokladnu před pokutou 180 milionů korun, kterou za špatné nakládání s dotačními penězi vyměřil městu Nejvyšší kontrolní úřad. A tenkrát se Sobotka nijak netajil tím, že se v této věci přimlouval mimo jiné i Pardubičan Váňa. „Přirozeně jsem byl o věci informován od místních poslanců sociální demokracie," uvedl tehdy Sobotka.

Ani dnes nevidí bývalý ministr financí na svých podpisech pod daňové milosti nic neobvyklého. Nejen že si za nimi stojí, dokonce je na ně i patřičně hrdý. "Jsem rád, že jsem mohl těmto subjektům pomoci, když pro to byl důvod," ohlíží se Sobotka.

Zdroj:

 • Časopis Týden
 • Blog Centrum.cz

Reakce na článek z časopisu

V Praze 11.3.2008
Vážený pane šéfredaktore.
Ve Vámi vydávaném časopise Týden  je uveden příspěvek  pod názvem  "Sobotkův pardon pro spolustraníka" , kde jsou uvedeny lživé informace, se kterými nemohu souhlasit a plně se vůči nim ohrazuji. Uvedené informace v žádném případě neodpovídají skutečnosti.
Například:  v textu uvádíte, že žiji s bývalou sekretářkou z SBD Družba a nyní poslaneckou asistentkou Bohuslavou Hrdou. Ta údajně dle katastru nemovitostí v posledních letech nakupuje lukrativní parcely v Pardubicích.  Skutečnost je taková, že partnerka Bohuslava Hrdá v družstvu pracovala v pozici investiční referentky. V předchozí i v současné době je osobou samostatně výdělečně činnou a není pravda, že vykonává práci poslanecké asistentky. Tato nepravda hrubým způsobem poškozuje nejen mojí osobu, ale i osobu mé partnerky.

Co se týká údajných nákupů lukrativních parcel v Pardubicích, opět toto tvrzení neodpovídá skutečnosti. Bohuslava Hrdá zakoupila v minulých letech pouze 1 pozemek, který je veden pod dvěmi parcelními čísly  o výměře cca 1500 m2 v obci Spojil u Pardubic.  V době nákupu byl tento pozemek evidován jako orná půda.
Ostatní Vámi uvedené informace považuji za tendenční a jednoznačně Vámi vykonstruované.Na základě toho Vás žádám o okamžité uvedení pravdivých informací.. Neučiníte-li tak, bude celý případ řešen občansko právní cestou.
S pozdravem

Ing. Miroslav Váňa
poslanec PS PČR

Zdroj:

 • Web Miroslava Vání na sweb.cz

SBD Družba - OV a revitalizace

J. 23. 5. 2009 22:36

Převod do OV u SBD Družba je jedná hrozná věc, mám podobnou zkušenost. Navíc chování zaměstanaců družstva je horší než kdekoliv ve státní správě. Ale z jiného soudku: Poslední dva roky se v domě mluví o revitalizaci domu. Nyní družstvo přišlo s tím, že je ravitalizace na spadnutí a ať družstevníci podepíší že si "úvěr" na revitalizaci berou oni (družstevní = nájemce) - na byt to vychází cca 160-240tis. Dobré, že? Na podpis smlouvy dávají 3 pracovní dny! O tom, že cena za revitalizaci je trošku přestřelená přestřelená nemluvě - družsvo má své "koně". Pání redaktoři, myslím, že by se hodilo udělat reportáž jak probíhají výběrová řízení na revitalizaci domů!

Zdroj:

 • Česká Televize, Diskuse Bílé Ovce

Reakce

Vážený pane redaktore,

s politováním musím konstatovat, že ve Vašem příspěvku" Experti přes bydlení" JSOU UVEDENY NEPRAVDY, kterými se cítím být vážně poškozen a po poradě se svým právním zástupcem budu zvažovat další kroky. Pro objektivizaci Vámi uvedených faktů, provedu v této písemné formě rekapitulaci toho všeho, co jsem Vám ústně sděloval.

Po ukončení VŠE jsem v roce 1986 nastoupil do pracovního procesu ve s.p. VCHZ Synthesia Semtín. V tomtéž roce mi tento státní podnik přidělil stabilizační družstevní byt 1+2 o rozměru 76 m2. K tomuto bytu mi vzniklo s manželkou Ing. Květoslavou Váňovou společné užívací právo. V roce 1989 jsem nastoupil na SBD Družba Pardubice, kde od roku 1990 jsem vykonával funkci předsedy družstva a předsedy představenstva.

Vámi uvedená informace, že družstvo mi přidělilo druhý byt v roce 2001 se nezakládá na pravdě. Tak, jak jsem Vám uváděl,od roku 1994 jsem bydlel se svojí současnou partnerkou v garsoniéře. To byl důvod, proč jsem se obrátil s prosbou na představenstvo o mimořádný příděl družstevního bytu. Byt mi byl představenstvem přidělen v roce 1998, jednalo se o byt 1+3 o výměře 65 m2. Po vzájemné dohodě se svojí přítelkyní jsem svůj členský podíl, váznoucí k tomuto bytu, převedl na ni v roce 2002. Byt je majetkem družstva a Bohuslava Hrdá má k tomuto bytu užívací právo. Tento byt, kde mám uvedeno trvalé bydliště, skutečně užívám i v těchto dnech.

Co se týče výstavby domu ve Starém Máteřově, jeho okamžité přepsání na manželku, uvedení funkcí přítelkyně Bohuslavy Hrdé včetně nákupu pozemku, jsou informace neúplné a mohu i říci nepravdivé. Nyní Vám opět připomenu, jak jsem fakta pravdivě uváděl v našem ústním rozhovoru. Výstavbu domu jsme s bývalou manželkou Ing. Květoslavou Váňovou zahájili na sklonku roku 2001 a započali jej průběžně financovat od roku 2002, což probíhalo až do roku 2004. Detailně jsem Vám popisoval nejen pořizovací cenu domu, ale i způsob krytí nákladů spojených s touto stavbou. Na krytí nákladů stavby jsem využil hypotéčního úvěru ve výši 2.100.000 Kč. Zbylé náklady stavby jsme hradili společně s manželkou.

Tak, jak jsem Vám sděloval, opětovně pouze uvádím, že mé příjmy, doložené daňovými přiznáními do konce roku 2004 od roku 1986, činily cca 10 mil. Kč. Pouze připomenu, že v roce 2004 jsem byl již 18 rokem v pracovním procesu. V upřímnosti sobě vlastní, pane redaktore, jsem Vám i uváděl skladbu svých příjmů.

Tyto informace Vámi opět nebyly uvedeny přesně.

Mé příjmy za toto období se skládaly:

 • ze mzdy z hlavního pracovního propcesu - předseda SBD a předseda představenstva
 • z odměny za funkci místopředsedy představenstva VAK Pce a.s.
 • později z odměny za funkci předsedy dozorčí rady této společnosti
 • z odměny člena představenstva SmPce a později člena dozorčí rady
 • z odměny člena představenstva SČMBD
 • z odměny člena Rady města Pardubic a člena Zastupitelstva města Pardubic

Toto byl souhrn mých příjmů, než jsem začal pracovat jako člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V roce 2005 bylo mé manželství po vzájemné dohodě s bývalou manželkou rozvedeno. Rovněž dohodou jsme řešili veškeré majetkové vypořádání. Tak, jak jsem Vám uváděl, veškerý majetek, pane redaktore, jsem přenechal své bývalé manželce a svým dvěma dětem. Konkrétně jde o dům ve Starém Máteřově, o družstevní byt 1+2 na Dubině a o osobní automobil Felicie. Co se týče mé přítelkyně Bohuslavy Hrdé, tak jste pane redaktore opomněl uvésti to, co jsem Vám já v ústním podání sdělil. Bohuslava Hrdá byla zaměstnána od roku 1989 na SBD ve funkci staveního technika investiční výstavby, později odborného referenta právního oddělení a nyní je na rodičovské dovolené. Od roku 1993 Bohuslava Hrdá provozuje živnostenskou činnost. Na tento fakt věci jsem Vás upozornil, a to ve své odpovědi na dotaz, kde si slečna Hrdá mohla vydělat na nákup pozemků. Pravdou zůstává, že slečna Hrdá se rozhodla k zakoupení pozemku v k.ú. obce Spojil. Jde o pozemek rozdělený na dvě parcely, za které zaplatila cca 1,5 mil. Kč. Toto je naprosto odpovídající jejím příjmům, což jsem Vám také v našem hovoru sdělil. Je pravda, že slečna Hrdá od roku 2002 pro mne vykonává určité asistentské práce, jako jeden z mých třech asistentů. Sdělil jsem Vám i výši měsíční fakturace v částce 6.500 Kč. Rovněž jsem také uvedl, že v souladu s podepsáním Kodexu poslance tuto svoji činnost slečna Hrdá již v dalším volebním období vykonávat nebude.

Od doby, kdy vykonávám funkci poslance jsem usnesením představenstva SBD přeřazen do mimoevidenčního pracovního stavu. Na základě usnesení představenstva pracovní aparát družstva a celý administrativní chod družstva a veškeré věci spojené se správou družstevního majetku operativně řídí člověk pověřený představenstvem pan František Jirásek. Já vykonávám funkci předsedy představenstva. Co se týče využití služebního vozidla Škoda Superb, tak jsem Vám i zde podrobně věci uvedl takto. Na základě manažerské smlouvy z titulu funkce předsedy představenstva je mi přiděleno služební vozidlo Škoda Superb. V souladu se zákonem důsledně eviduji knihu jízd, kde odlišuji najeté kilometry související s funkcí předsedy představenstva SBD a všechny ostatní kilometry si řádně platím z finančních zdrojů, nesouvisejících s družstvem. Dále jsem Vám uvedl, že v souladu s daňovými zákony měsíčně za využití vozidla platím částku převyšující 6 tis. Kč.

Vážený pane redaktore, nejvíce mě však na celé věci mrzí veškeré Vaše pojednání o SBD Družba Pardubice. Vůbec se ve Vašem příspěvku neobjevily odpovědi pana Jiráska na Vámi zaslané otázky. Pomíjím fakt, že Vás pan Jirásek prosil o předběžnou konzultaci Vámi uváděných faktů o činnosti SBD. SBD Družba Pardubice sdružuje 12,5 tis. členů a Vy jste udělal závěry o našem družstvu na základě výpovědi několika málo jednotlivců. Já osobně v ústním rozhovoru jsem se snažil vše detailně Vám objasnit a doložit, tak, aby Vámi uváděná fakta se zakládala na pravdě a byla objektivní. Z výše uvedenými jednotlivci jsme opravdu ve sporu. Říkal jsem Vám, že jimi uváděná fakta šetřila kontrolní komise SBD, Policie ČR a i soud ČR.

Závěrem, pane redaktore,
chci říci, že jsem kdykoliv v budoucnu připraven debatovat s Vámi osobně nebo s jakýmkoliv jiným redaktorem z Lidových novin, avšak poučen touto zkušeností, budu daleko promyšleněji vésti celkovou komunikaci s jediným cílem, aby uváděná fakta nebyla zavádějící. Věřte mi pane redaktore, že jsem kdykoliv připraven nésti kritiku za své špatné chování či jakýkoliv trest za jakékoliv porušení zákona. Vždy jsem vedl boj férový a otevřený a nikdo pro mne nebyl nepřítelem, ale soupeřem. Věřím pane redaktore, že i my dva pro příští období spolu najdeme smysl pro vedení objektivního dialogu, kde můžeme býti soupeři, ale ne snad nepřáteli.

Miroslav V á ň a

Zdroj:

 • Web Miroslava Váni

Nedobytné pohledávky za společností SBD Pardubice

Do soupisu konkurzní podstaty byla zařazena rovněž pohledávka za Doc. Ing. Milanem Grajou ve výši 72.250,- Kč a v průběhu konkurzu byly zjištěny další dvě pohledávky úpadce za společností SBD Pardubice ve výši 198.386,10 Kč a 145.107,70 Kč. První pohledávka byla naprosto od počátku nedobytná a další dvě pohledávky za společností SBD Pardubice byly žalovány o zaplacení, avšak obě soudní řízení skončila v neprospěch konkurzní podstaty, jelikož správce konkurzní podstaty neunesl důkazní břemeno. Tyto pohledávky byly tedy rovněž se souhlasem zástupce věřitelů vyloučeny ze soupisu konkurzní podstaty jako nedobytné.

Zdroj:

 • Portál Justice, soubor id 21504

"Palmární účet" poslance Miroslava Váni

Pražské vrchní státní zastupitelství předalo policii podnět k šetření poslance za pardubický kraj Miroslava Váni. Poslanec je podezřelý z braní úplatků. Co to je ale za člověka, ten Váňa? V tuhle chvíli předseda krajské ČSSD a člověk, který rozhoduje na pardubicku o kandidátce do sněmovních voleb.

Zdroj:

 • Blog Jaroslava Nováka na idnes.cz

☞ Ing. Miroslav Váňa

předseda představenstva

☞ Ladislav Reichman

člen představenstva

☞ František Rais

technický náměstek

Půl století bydlení s SBD Družba Pardubice

Sdělte nám svoje zkušennosti s SBD Družba Pardubice

Kontaktní formulář

Vaše právní ochrana je zaručena

Veškeré poskytnuté informace jsou zcela anonymní.